Back-office oplossingen

Chargeback

Het ZMS ChargeBack systeem is zo ontworpen dat het alle elementen die nodig zijn voor de geschillenbeslechting integreert in één applicatie. Het ZMS ChargeBack systeem wordt geïntegreerd met de bestaande backoffice systemen. Het combineert een specifieke bedrijfslogica met een gebruiksvriendelijke grafische interface en biedt volgende functionaliteiten: het proces van geschillenbeslechting, handmatige presentaties, correcties van de betaling, vergoeden van de kosten. Het integreren van een goed ontworpen Chargeback systeem heeft meerdere voordelen: 

  • De ChargeBack interface kan gebruikt worden om een bepaald geschil te onderzoeken m.b.v. de autorisatie en transactie logbestanden. 
  • Dankzij de ‘automatische formulier invul’- functionaliteit, is het opstellen van een geschil of het openen van een nieuwe zaak heel gemakkelijk. Al de nodige data wordt uit het systeem gehaald, waardoor er een minimum aan manuele invoer moet gebeuren en er minder fouten gemaakt worden.  
  • Het ZMS ChargeBack systeem genereert zelf de benodigde documenten en voorziet de informatie zoals aangegeven volgens de geschillenbeslechtingsregels van de kaartnetwerken.
  • Bovendien zorgt het ChargeBack systeem ervoor dat de termijnbeperkingen, zoals opgelegd door de kaartnetwerken, gerespecteerd worden en wordt de gebruiker hiervoor gewaarschuwd. Zo wordt het risico op financiële verliezen door het verstrijken van de tijdslimiet aanzienlijk verminderd.